Informare beneficiari de asistență socială

Anunt privind inregistrarea si evaluarea solicitarilor de finantare pentru centrele de zi si rezidentiale finantate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, 10 mai 2023

Anunt privind inregistrarea si evaluarea solicitarilor de finantare pentru centrele de zi si rezidentiale finantate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, 10 mai 2023

Anunt adresat furnizorilor de servicii sociale interesati de accesarea subventiei care se acorda de la bugetul de stat in baza Legii nr. 34/1998

ANUNȚ în atenția solicitanților de subvenții de la bugetul de stat în baza Legii nr.34/1998 pentru anul 2023  În conformitate cuprevederile actelor normative în vigoare, respectiv HG nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează […]

Anunt privind inregistrarea si evaluarea solicitarilor de finantare pentru centrele de zi si rezidentiale finantate de la bugetulde stat prin Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, 16 mai 2022

ANUNȚ În Monitorul Oficial al României, Partea I din 9 noiembrie 2012 este publicat Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 2765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare și evaluare a solicitărilor de finanțare a unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, […]

Anunț important privind acordarea indemnizației lunare de acomodare în vederea adopției, prevăzută de art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adopției, republicată

Persoana sau oricare dintre soţii familiei care au adoptat sau doresc să adopte, si care realizează venituri supuse impozitului pe venit, pot beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie lunară. Cuantumul indemnizaţiei lunare de acomodare este […]