ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

Legislație

 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Formulare tip

1) Solicitare informatii in baza Legii 544/2001: 

2) Formular reclamatie refuz:

2) Formular reclamatie neprimire informatii in termen legal: 

 

Functionarul public responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public

Pogorevici Catalin – tel : 0237612666 int. 129; e-mail:ajpis.vrancea@mmanpis.ro

Lista informaţiilor de interes public

  • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
  • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autoritaţii sau instituţiei publice;
  • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
  • Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice respective: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
  • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
  • Programele şi strategiile proprii;
  • Lista cuprinzând documentele de interes public;
  • Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Rapoarte

 


FORMULAR ONLINE SOLICITARE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC


Persoanele responsabile pentru rezolvarea petițiilor și furnizarea de informații de interes public:

 


Persoana responsabilă pentru accesul la informații de interes public:


Pogorevici Catalin; tel: 0237-612666 int. 129